Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Közoktatás

Elküldik a gimim portásait

Köszönhetően a kormány zseniális ötletének, miszerint minden nyugdíjkorút elzavarnak, holnap dolgozik utoljára a Radnóti két portása.

I. A portaszolgálat rendje

A portaszolgálat alapvető célja, hogy biztosítsa az iskolában a zavartalan munkát, az iskola tanulóinak és dolgozóinak személyi és tárgyi biztonságát, az épület és a benne található eszközök, bútorzatok megóvását. A portaszolgálat fogadja az iskolába érkező vendégeket. A portás köteles a portán tartózkodni. Ha azt valamilyen okból mégis el kell hagynia, akkor az eljárás a következő:

– 8 és 1420 óra között az ügyeletes diákok helyettesítsék, a bejárati rendszer és a telefonközpont működését nem lehet megszakítani.

– 1420 óra után lehetőleg az iskola valamely dolgozója helyettesítse.

– A helyiség őrizetlenül, nyitva nem maradhat. A portahelyiségben csak a portás, illetve az őt helyettesítő személy tartózkodhat.

A portás köteles az iskola bejárati ajtaját zárva tartani és a portahelyiség nyitott ablakának közelében tartózkodni. Az érkezők az ablakon keresztül, illetve csengővel jelezhetik belépési szándékukat, a mágneszáras ajtót a portás nyithatja ki. A portás az iskola tanulóin és dolgozóin kívül mindenkit köteles megállítani, udvariasan tisztázza az érkező kilétét, szándékát, s a következő módon járjon el:

– A tanárjelöltek az iskola által kiadott igazolvány felmutatásával léphetnek be. – A gyermekét váró szülőt csak az aulába szabad beengedni, s fel kell kérni, hogy ott várakozzon.

– A javítások, karbantartások elvégzésére érkező munkásokat, az egyetem műszaki dolgozóit és csomag érkezése vagy pénzügyi kötelezettség esetén a postást a gondokságra kell irányítani, őket az ügyeletes diák kísérje el.

– Minden más postai küldeményt vegyen át, s az ügyeletes diákkal küldje a titkárságra. – Egyéb látogató, vendég, tanárral beszélni szándékozó szülő esetében az erre rendszeresített füzetben rögzítse az érkező nevét, kit keres, s mikor érkezett, távozásakor pedig a távozás idejét. A portás telefonon hívja fel a keresett dolgozót, s csak a vele történt egyeztetés után engedheti be a vendéget. 8 és 1420 óra között minden érkezőt az ügyeletes diák kísérjen el a megfelelő irodába. Ezen idő alatt kíséret nélkül a porta az idegent nem engedheti be az épületbe. 1420 után a dolgozó vagy személyesen jön a kapuhoz a vendég fogadására, vagy telefonon felelősséget vállal beengedéséért.

A portás felügyel arra, hogy tanítási időben az épületet diák írásos engedély nélkül nem hagyhatja el. A belépések tekintetében különös figyelmet kell fordítani azon időszakokra, amikor tömeges mozgás van a kapukon keresztül. A csak kijárásra alkalmas középső kapu csak a délutáni szünetekben lehet nyitva.

A portás kezeli az épület kulcsait az alábbiak szerint:

– Reggel, érkezés után kinyitja a gondnok utasítása alapján megadott termeket. – Nap közben kimutatást vezet az általa kiadott kulcsokról, az erre rendszeresített füzetben rögzíti az átvevő személy nevét, (diák esetén osztályát is,) a kiadott kulcs számát és a kiadás időpontját. Az átvevő aláírásával igazolja az adatokat. A kulcs visszaérkezésének idejét a portás szintén rögzíti. Késedelem esetén a portás intézkedjen a kulcs visszakerüléséről.

– Az épület esti bezárása előtt a portás köteles végigjárni a termeket, mellékhelyiségeket és folyosókat ellenőrzés céljából (víz, villany elzárás, ablak, ajtó bezárás). A portás irányítja az ügyeletes diákok munkáját, ellenőrzi viselkedésüket annak érdekében, hogy udvariasan, kulturáltan képviseljék iskolánkat. A diákok asztalánál az ügyeleteseken kívül más diák nem tartózkodhat, az asztalon és környékén rendet kell tartani. Amennyiben a diákok a megállapított rendet figyelmeztetés ellenére megszegik, a portás köteles azonnal értesíteni valamelyik igazgatóhelyettest.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Megosztás