Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Budapesti KFG: Schmittelt és eredménytelen igazgatói pályázat

 

A Kölcseyben egy minisztériumi dolgozó schmittelt pályázattal jelentkezett, de a mindenki által támogatott ellenfelét sem nevezte ki az államtitkárság.

Szombaton írtunk két jászsági iskoláról, ahol botrányba fulladt az igazgatóválasztás. Az egyik helyen hiába támogatta mindenki a súlyosan szegregáló iskola eddigi vezetőjét, a kormányzat nem nevezte ki, a másik helyen egy Fideszes erősember manipulálta a választást. Most Budapest következik.

Július 31-ig kellett elbírálni a Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetésére kiírt pályázatot. A Kölcsey nem tartozik a legjobb gimnáziumok közé, elsősorban kéttannyelvű, magyar-francia osztályairól ismert egyébként. Vezetésére ketten pályáztak, Bazsáné Dr. Szabó Marianne és Fazekas Csaba. Pályázataik és értékelésük letölthető innen.

Fazekas, saját pályázatának bevezetője szerint, 1982-ben a Kölcseyben érettségizett, és 1988-tól itt is tanít, magyart és oroszt. Volt osztályfőnök, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, a Közalkalmazotti Tanács tagja, vezetőtanár, évkönyvszerkesztő, és 1995-től ő az iskola egyik igazgatóhelyettese is.

Bazsáné a Szolnoki Főiskola docense, illetve köztisztviselő: korábban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium osztályvezetője, majd a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai tanácsadója.

A pályázatok értékelése

A pályázatnak két érdekessége van. Egy: annak ellenére nem nevezte ki az oktatási kormányzat Fazekas Csabát az intézmény igazgatójává, hogy 67-ből 66 szavazatot kapott az iskola dolgozóitól, Bazsáné Dr. Szabó Marianne pedig 67-ből nullát. (Egy ember több jelöltre is szavazhat.) Kettő: Bazsáné pályázata Navrasics Endre balatönszentgyörgyi iskolaigazgató tavalyi pályázatát schmittelte, de olyan szemérmetlenül, hogy, mint informátorunk is felhívta rá a figyelmünket, a napközi fejlesztéséről szóló, azonos mondat (,,A napközi aktívabb bekapcsolása a kooperatív tanulásba (tanulócsoportok, tanulópárok kialakítása, kompetenciafejlesztő feladatbank létrehozása)”) is bennemaradt, pedig a Kölcsey gimnázium.

Ha tetszett a poszt, meg akkor is ha nem, szavazz ránk a Goldenblog internetes blogterrorista ketrecharcban. És lájkojjá’ minket a Facebookon.

A pályázatokat az iskola munkaközösségei csoportokban értékelik, itt elolvasható, hogy miket írtak a két pályázatról:

Egységes volt a véleményük, hogy Bazsáné írása egy gyenge, összeollózott anyag. A Szülői munkaközösség például azt írták, hogy a mű nem színvonaltalan anyag, hanem ,,megcsúfolása mindazzal, amivel kapcsolatba hozható” és bizonyíthatóan az internetről lopták.

Csak példák a schmittelésre:

Navracsics pályázatában így kezdődik az egészségnevelésről szóló rész (51. oldal):

Egészségnevelési program

„Ha egészség van, minden van”, „mens sana in corpore sano”

Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés.

Bazsáné pedig a következőket írja saját pályázatának törzsanyagában, a 29. oldalon:

Egészségnevelési program

„Ha egészség van, minden van”, „mens sana in corpore sano” Az iskolai környezeti nevelés fontos és elengedhetetlen része az egészségnevelés. 

Nyilván nem olyan fontos, de vegyük észre, hogy Bazsáné még tördelni is elfelejtett, egyszerűen a bekezdés folyószövegébe írta az egészséges idézetet.

De meglepő módon Bazsánénak szó szerint ugyanazok a tervei a budapesti gimnáziumban, amiket Navrasics tervezett a balatonszentgyörgyi óvodában és általános iskolában (Navrasicsnál az 53. oldal alján, Bazsánénál a 30. oldal alján, a félkövér rész az egyetlen dolog, amit Bazsáné hozzáadott):

– Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, meghívott előadó segítségével, pedagógusok, szülők, alkalmazottak, tanulók számára (egészségtan tanár más iskolából vagy egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező szakember a szociális, egészségügyi területről, iskolaorvos, háziorvos, védőnő, ÁNTSZ, vagy helyi civil szervezet munkatársa).

– Tegyük szebbé az iskola környezetét, pl.: rendezzünk versenyeket, készíttessünk a tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, pontozzuk az osztálytermeket, faliújságon a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb.

– Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetővé a rendszeres testmozgást, a szülőket is vonjuk be ezekbe (főleg a 9. évfolyamon, ahol jobban megismerik egymást).

– Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban miként jelenhet meg az egészségfejlesztés szemlélete.

– Egészségnevelési csoport létrehozása (intézményvezetői, tanári, védőnői, iskolaorvosi, gyermekvédelmi feladatokat ellátó kolléga részvételével): ők felmérik a tanulók tájékozottságát, egészségi állapotát, helyzetét, és tervet dolgoznak ki az egészségnevelési céloknak megfelelően.

– Az orvosi szoba rendszeres használata.

Mi kell egy jó iskolához? 

Egy jó iskolához jó csapat kell, amelynek tagjai egyedi képességeikkel kiegészítik egymást. Ebben az iskolában adott ez a csapat.

írja Bazsáné pályázatának 32. oldalán, Navrasics pedig pályázatának 11. oldalán.

Akit érdekel, hogy milyen (gyakorlatilag teljes) mértékben plágium Bazsáné pályázata, az hasonlítsa össze ezt és ezt

Epilógus

Azt gondolná az ember, hogy miután a tanév kezdetet előtt kevesebb, mint egy hónappal kiderül, hogy az egyik pályázó schmittelt és ráadásul senki nem támogatja, a másik pályázót viszont mindenki, egyszerű helyzetben van a minisztérium. Ennek ellenére, mint a Kölcsey honlapján olvasható, nem történt meg Fazekas Csaba kinevezése:

A pályázat eredménytelenül zárult, vagyis egyik pályázó sem kapott intézményvezetői megbízást. Indokokat nem ismerünk. Az államtitkári sajtótájékozatón [sic!] elhangzottak alapján a pályázatot hamarosan ismét kiírják.

Ha tetszett a poszt, meg akkor is ha nem, szavazz ránk a Goldenblog internetes blogterrorista ketrecharcban. És lájkojjá’ minket a Facebookon.

Megosztás