Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Pilisen plágiumgyanús pályázattal nyert a népszerűtlen igazgató

budapesti Kölcsey után most egy újabb olyan iskoláról lesz szó, ahol plágiumgyanús pályázattal jelentkezett valaki. A különbség: itt nyerni is tudott az iskolát eddig is igazgató Koblencz Andrea. A vesztes jelölt hiába hívta fel a KLIK és az EMMI figyelmét a schmitti módszerre, ők leszarták.

Az előző részek tartalmából:

  • Egy jászsági településen a helyi Fidesz erős embere, aki a csúnyán bukott polgármester választás (Fideszesként 2/3-1/3 arányban vesztett egy függetlennel szemben) után a helyi tankerület újonnan kreált vezetői székével vigasztalódhatott, benyomta iskolaigazgatónak saját emberét a tantestület választottjával szemben. Részletek itt.
  • A közelben viszont eredménytelen lett az igazgatóválasztás egy szegregáció miatt elmarasztalt iskolában, hiába támogatta mindenki az egyik jelöltet. Részletek itt.
  • A budapesti Kölcseyben plagizált az egyik pályázó, aki ráadásul minisztériumi dolgozó, korábban osztályvezető is volt környezetvédelmi területen. Nem neveztek ki igazgatót, hiába kezdődik mindjárt a tanév és van egy látszólag abszolút alkalmas, mindenki által támogatott jelölt. Részletek itt.
  • Nagykőrösön mást támogatott az önkormányzat és mást a tantestület. Az egyik jelölt Fideszes önkormányzati képviselő, a másik minisztériumi főosztályvezető. Az egyik mögött ott a városi lobbi, a másiknak egy Jobbikosnak tűnő lap obersovszkyzik. Részletek itt.
  • Szigetváron a jelenleg hivatalban lévő igazgatót az iskola dolgozónak 80%-a támogatta, de a pályázatot eredménytelennek nyilvánították. Részletek itt.
  • Válon a polgármester felesége annak ellenére jutott igazgatói kinevezéshez, hogy a tantestületi szavazáson 50% alatti támogatást kapott. Viszont a család Kövér Lászlóval is jó kapcsolatot ápol: az igazgatóvá kinevezett feleség évfolyamtársa volt Kövér feleségének, és a bajszos házelnök a gyermekük keresztapja. Részletek itt.
  • Teljes hogyovolt háttérinfókkal az Index jóvoltából itt.

Pilisi forrásunk maga a vesztes jelölt, Gyurkity Katalin. Sajnos az interneten a szabályok ellenére nem érhetőek el a pályázatok és a szavazati arányok, így Gyurkity beszámolójára hagyatkozunk. A lényeg persze a plágiumgyanú, bár a győztes Koblencz jelentősen kisebb támogatást kapott a tantesületben, mint a vesztes Gyurkity.

A szavazati arányok Gyurkity beszámolója szerint a következők szerint alakultak. Gyurkity, az iskola korábbi igazgatóhelyettese a titkos szavazáson 3 elutasítást kapott, míg Koblenczre 20-an nem szavaztak. (Ezeken a szavazásokon több jelöltre is lehet szavazni.) Ehhez képest a képviselőtestületben 7:4 arányban Koblenczet támogatták többen, egy tartózkodás mellett. A testületnek 7 Fideszes, 2 MSZP-s, 1 Jobbikos, 1 Pilisi Polgárőr Egyesületes és 1 független tagja van. Gyurkity beszámolója szerint a tankerület is őt támogatta (a tankerület javaslata alapján végül a közoktatási államtitkár határoz a kinevezésekről), ám Hoffmann Rózsa Koblenczet nevezte ki. Koblencz ténykedése miatt korábban is rengeteg tanár elment, illetve igazgatóhelyettesek mondtak le (maga Gyurkity is), így történt ez az újabb kinevezés hatására is. Emailjében Gyurkity azt írta, hogy egy igazgatóhelyettes lemondott, egy tanár pedig távozott, amikor kiderült, hogy Koblenczet nevezi ki az emberminisztérium.

Koblencz pályázata innen tölthető lett (sajnos csak kép formátumban tudta elküldeni nekünk Gyurkity). A pályázat, amihez igen hasonlóan látja a világot Koblencz Győrfi Lászlóné hernádkaki iskolaigazgató 2012-es anyaga.

Ha tetszett a poszt, meg akkor is ha nem, szavazz ránk a Goldenblog internetes blogterrorista ketrecharcban. És lájkojjá’ minket a Facebookon.

Koblencz pályázata a pilisi iskola helyzetének bemutatásával kezdődik, ezek specifikusan a helyi viszonyokra vonatkoznak. Ezután, a 19. oldal környékétől viszont már általánosabb, az oktatási rendszerrel kapcsolatos meglátások következnek, illetve összefoglalás az addig elmondattakról. Itt tűnhet fel az olvasónak, hogy mintha a hernádkaki iskola nagyon hasonlítana a pilisire. Például, Győrfiné szerint a hernádkaki iskola erősségei a következőképpen alakulnak:

Erősségeink között szerepel a magas színvonalú oktatás, a jól felkészült tanárok és a jó tanár-diák viszony. Tantestületünknek ezeket az erényeit meg kell őrizni. (21. oldal)

De mit várhatna az ember mondjuk egy pilisi iskolától? Koblencz egyetért:

Erősségeink között szerepel a magas színvonalú oktatás, a jól felkészült tanárok és a jó tanár-diák viszony. Tantestületünknek ezeket az erényeit meg kell őrizni. (19. oldal)

Kísértet járja be Magyarországot. A Köznevelési törvény kísértete.

Félelemmel tölti el a pedagógus társadalmat az új Köznevelési törvény bevezetése, az iskolabezárások rémhíre, és az ezzel járó nagymérvű létszámleépítésEKRŐL A MÉDIA ÁLTAL KÖZREADOTT INFORMÁCIÓK ÁRADATA.

írja mindkét pályázó (21. vs 19. oldal), A NAGYBETŰS RÉSZT KOBLENCZ tette hozzá a törzsanyaghoz.

A vagyonvédelemmel is hasonló a helyzet, Koblencz megint saját gondolatokkal áll elő (NAGYBETŰS RÉSZ):

Kötelességünk az intézmény vagyonvédelméről gondoskodni, ezért fontosnak tartom, hogy egy állandó portás vagy – régiesen- iskolaszolga őrizze az iskolát LEGALÁBB A SZÉKHELYEN.

És akkor innen már csak a schmitti hagyományokat követi a pilisi pályázó. Volt DÖK-ösként én is tudom, hogy sok a gond, örülök, hogy nem csak saját pesti iskolámban van így, de Pilisen és Hernádkákon is:

A nevelés eddig még alig kiaknázott szintje a diákönkormányzat. Ez a testület megtaníthatja a gyermekeknek a közéleti szerepvállalást, kialakíthatják felelősségtudatukat és véleményük kinyilvánításának helyes formáit. Ez a mi iskolánkban már működik, de ösztönöznünk kell gyakoriságát, és segítenünk sikerességét a DÖK programoknak. (Hernádkak, 23. oldal; Pilis, 20. oldal)

Valamiért Koblencz pont úgy hisz az autonomiában meg a szubszidiaritásban, mint Győrfiné:

Szerintem az iskolavezetésnek elsősorban kezdeményező és döntés előkészítő szerepét kell erősíteni. Nem biztos az, hogy az igazgató az, aki minden területhez a legjobban ért, ezért szakmai kérdésekben fontosnak tartom a konzultációt a kollégákkal. Az értekezletek számát reális keretek között szeretném tartani. Nagyobb önállóságot kívánok biztosítani az igazgató helyettesnek, és a szakmai munkaközösségek vezetőinek. (Hernádkak, 24-25. oldal; Pilis 22. oldal)

Mindkét helyen sok lehet a mélyen vallásos tanuló meg a nagyvilágra nyitott pedagógus is:

Kapcsolatunk a katolikus és a református egyház hitoktatóival, lelkészeivel nem csak formális, nagy szerepet vállalnak tanulóink lelki és etikai nevelésében. (Hernádkak, 27. oldal; Pilis, 25. oldal).

A tantestület minden tagja nyitott a nagyvilágra, mindegyikünk szívesen fedez fel újabb és újabb tájakat, országokat. Ezt a nyitottságunkat sugározzuk tanulóink irányába is. Ezért is szeretném, ha lenne olyan osztályunk, akivel részt vehetnénk a „Határtalanul” programban. (Hernádkak, 28. oldal; Pilis, 25. oldal)

Reméljük hamarosan lép valamit az oktatási kormányzat vagy legalább egy nyomorult obersovszkyzásra kap lehetőséget Koblencz.

Ha tetszett a poszt, meg akkor is ha nem, szavazz ránk a Goldenblog internetes blogterrorista ketrecharcban. És lájkojjá’ minket a Facebookon.

Megosztás