Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Internetes szavazás a Corvinuson!

Az idei évben a Corvinus Hallgatói Önkormányzata rendes választásait elektronikus formában kezdi el lebonyolítani. 

Az Elektronikus Választási Rendszert a BCE Hallgatói Önkormányzat megbízásából a Budapesti Corvinus Egyetem e-Learning Oktató- és Szolgáltató Központja (eLOSZK) fejlesztette le. A rendszer elkészítésekor állításuk szerint minden, az online választásokhoz köthető biztonsági, illetve a személyes adatok védelméhez kapcsolódó követelményt figyelembe vettek. A rendszer lefejlesztésében a Hallgatói Önkormányzat tagjai nem vettek részt, a rendszer programkódját nem ismerik, az adatokat rögzítő adatbázisokhoz nem férnek hozzá.

A szavazást az egyetem Moodle rendszerén keresztül fogják lebonyolítani. Bejelentkezéskor szavazók azonosítása az egységes egyetemi beléptető rendszer (Single Sign On – SSO) segítségével történik. A szavazásra jogosultak körének megállapítása az egyetem által, a Választási Bizottságok számára eljutatott névjegyzék alapján történik. A rendszer nem tárol semmilyen adatot arra vonatkozóan, hogy ki, mikor, kire szavazott, de még csak azt sem, hogy az adott szavazást, ha megnyitotta, akkor ezt mikor tette meg. Mindössze annyit tárol el, hogy a hallgató szavazott-e már az adott időszakban, az adott karon. Ennek célja, hogy a rendszer megakadályozza a többszöri szavazást. Értelemszerűen a rendszer minden hallgató esetében külön ellenőrzi, hogy mely karon/karokon jogosult szavazat leadására.

A szavazónak lehetősége van érvénytelen szavazat leadására is. A szavazat érvénytelen, ha a hallgató 15-nél több jelöltet, vagy egy jelöltet sem ad meg.

A szavazatok elkülönített adatbázis táblában találhatók, ami semmilyen felhasználóhoz köthető információt nem tartalmaz, tehát a szavazók, illetve az általuk leadott szavazatok összekötése nem lehetséges. Az eLOSZK munkatársain kívül, senki nem fér hozzá az adatbázisokhoz.

A választás elindítására, lezárására, a jelöltek adatainak az elektronikus szavazólapra történő felvitelére, illetve az eredmények letöltésére csupán a Választási Bizottságok elnökei jogosultak, mivel ezt a rendszer semelyik másik felhasználónak nem teszi lehetővé. A szavazás adminisztrátorainak (Választási Bizottság elnökei, főadminisztrátor) tevékenysége végig ,,loggolásra” (rögzítésre) kerül, így a rendszeren történő bármely módosítás visszakövethető és nyomonkövethető.

A Hallgatói Önkormányzat tagjai csupán a tájékoztató felületek szerkesztését és a jogszabályoknak megfelelően megválasztott Választási Bizottsági elnökök adminisztrátori jogkörrel való felruházását végzik.

A Budapesti Corvinus Egyetem rektora is kiadott ezzel kapcsoltban egy nyilatkozatot, amelyben legitimnek nyilvánítja és engedélyezi a 2013-as elektronikus HÖK-választásokat.

Valamilyen fajta képviselő választás internet bevonásával először tehát a Corvinuson valósul meg Magyarországon. Azon az egyetemen, ami felett folyamatosan ott lebeg a bezárás réme, hol forrás megvonások, hol pedig a munkát szándékosan akadályozó gazdasági főigazgató miatt. Eközben a hazai politikai elit körében még csak nem is téma az internetes szavazás, pedig Lettországban már nem hogy egyetemi, hanem országos szinten is működik a rendszer, ami bírja az Európai Unió támogatását is.

//

Megosztás