Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Thomas Kuhn Mozgalom: Paradigmaváltás az ELTE BTK-n?

Az ELTE BTK HÖK-ben zajló gázos dolgokról már mi is sokat cikkeztünk, de most végre itt a csupa nagybetűs PARADIGMAVÁLTÁS lehetősége: elindult ugyanis a Thomas Kuhn Mozgalom (TKM).

Mik a gázos dolgok az ELTE BTK HÖK-ben?

    • Az ELTE BTK HÖK-ben átvette a hatalmat a Jobbik. Az is elég nagy gáz lenne, ha mondjuk a katolikus egyház, a DK vagy a földönkívüliek vették volna át a hatalmat a hallgatói képviseletben, de az különösen problémás, hogy az ország legelitebb karán működteti kiképzőtáborát a szélsőjobboldal. Mint arról korábban nálunk is volt szó évek óta egy Jobbikos aktivistákból és politikusokból álló csoport (Szávay Pumpás Pista, Nemes László, Stummer János, Garbai Ádám és mások) használják a hallgatói szervezetet.
    • Az ELTE BTK HÖK kiadta nekünk szerződéseit, amivel ugyan kenterbe veri a velünk többmillió forint közpénzért pereskedő jogi kart, de a papírokból hamar kiderült, hogy voltak problémáskorruptnak tűnő és Jobbik-közeli kifizetések.

Ki az a Thomas Kuhn?

Nem biztos, hogy minden olvasónk bölcsészkörökben járatos romkocsmai merengő, így gyorsan elmondjuk ki is az a Thomas Kuhn, amiből talán kiderül, miért nevezhették el így a TKM-et. Kuhn egy fizikusként doktoráló, de hamar a tudományfilozófiára és -történetre áttérő gondolkodó volt. Leghíresebb műve a fenti képen is látható ,,A tudományos forradalmak szerkezete” című munka, mely lényegében azt mondja el, hogy hogyan fejlődik a tudomány egyik paradigmából a másik paradigmába. Ez alapján gondoljuk, hogy a TKM bölcsészlelkületű elindítói is paradigmaváltást szeretnének elérni a BTK-n.

Álljon ehelyütt kiáltványuk, amivel nem tudunk nem egyertéteni:

A Thomas Kuhn Mozgalmat a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) működésével elégedetlen hallgatók – a Hallgatói Hálózat ELTE BTK sejtjének tagjai, volt, jelenlegi és jövendőbeli HÖK-ösök – hozták létre a 2013. októberi MA-s képviselői választások előtt. A mozgalomhoz bárki csatlakozhat, aki egyetért alapelveinkkel, és vállalja, hogy megválasztása esetén képviselői munkáját is azok szerint végzi.

A HÖK elmúlt évekbeli tevékenységét méltatlannak tartjuk a Bölcsészkarhoz. Méltatlannak, mert nem volt képes ellensúlyozni a kormányzat értelmiség- és bölcsészellenes beszédmódját. Méltatlannak, mert vezetősége a képviselői munka során egy szélsőjobboldali párt érdekeitől korrumpálódott, mert listázta a hallgatókat és feljelentette az oktatókat, így megsértette a hallgatók emberi méltóságát és az oktatók oktatási szabadságát. Súlyos felelősség terheli a HÖK több vezetőjét is, de hogy a helyzet idáig fajulhatott, abban szerepet játszottak a HÖK működésére vonatkozó szabályozások hiányosságai is. Ezért valódi paradigmaváltást csak akkor érhetünk el, ha egyszerre váltjuk le a hiteltelenné vált vezetőket és azt a működésmódot, mely lehetővé tette, hogy a hallgatók érdemi ellenőrzése nélkül viseljék tisztségüket.

Meg kell teremtenünk a HÖK működésének teljes nyilvánosságát, mert kizárólag így garantálható, hogy képviselőink valóban a választók akarata szerint dolgozzanak. Kezdeményezzük ezért, hogy Ta hallgatók minden hallgatói önkormányzati ülésről (Küldöttgyűlés, elnökségi ülés, IK, SZHÉK ülések) előzetes tájékoztatást, a döntéshozatal során pedig felszólalási jogot kapjanak. Kezdeményezzük továbbá a zárt ülések lehetőségének megszüntetését. Fontosnak tartjuk a megszületett döntések és a gazdálkodási adatok nyilvános közzétételét, az elnökségtől független hallgatói média létrehozását.

Meg kell teremtenünk a valódi érdekképviselet feltételeit, hogy se a kari, se az egyetemi vezetés, se az oktatási kormányzat ne érvényesíthesse akaratát a felsőoktatás legfőbb szereplőivel, a hallgatókkal szemben. Ezért vállaljuk, hogy minden döntéshozatali fórum előtt kikérjük és közvetítjük választóink véleményét, munkánkról pedig folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatóságot. Véleményünket megalkuvás nélkül képviselni fogjuk a HÖK valamennyi szintjén, illetve az oktatókkal, egyetemi vezetőkkel és a kormányzattal szemben is. Megteremtjük a HÖK-ön és az egyetemen belül folyó viták nyilvánosságát, hiszen a vélemények ütköztetése, a kompromisszumok kidolgozása nem gyengíti, éppen hogy lehetővé teszi a hallgatói érdekek képviseletét. Ellenezni fogunk minden olyan rendelkezést, mely a HÖK elnökének, elnökségének kezébe túlzott hatalmat adna.

Végezetül meg kell teremtenünk a HÖK függetlenségét is, mert eddig külső érdekek által befolyásolva működött az egyetemi közpénzből gazdálkodó és közfeladatot ellátó testület. Ezért vállaljuk, hogy érdekképviseleti munkánk során külső nyomásnak sosem engedünk. Képviselői tevékenységünket nem rendeljük alá pártok, civil szervezetek érdekeinek. Munkánkat felelősségteljes szolgálatnak fogjuk fel, a hallgatók emberi méltóságát tiszteletben tartjuk, a hallgatókat mindenkor egyenlőkként kezeljük, hatalmunkkal visszaélve senkit sem juttatunk érdemtelen előnyökhöz. A megvesztegetést és a megfélemlítést határozottan elutasítjuk. Az utánunk következő képviselők és tisztségviselők megválasztása a mindenkori hallgatók feladata, a “kinevelés” és “utódlás” jelenlegi antidemokratikus gyakorlatát elutasítjuk, azt szeretnénk, ha nemcsak előre kiválasztott és befolyásolt emberek, hanem minden magában ambíciót érző hallgató indulna a választásokon.

Érdekképviseletet, függetlenséget, transzparenciát!

 

//

Megosztás