A BGF véleménye szerint a valóság eltér a forrásunk által leírt történettől, ezért kérésükre közöljük az álláspontjukat.

A BGF szerint ez a posztunk “számos téves információt tartalmazott, a félretájékoztatásért az érintettektől elnézést kérünk. A fenti bejegyzésre reagálva a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara az alábbiakban szeretné a bejegyzésben szereplő ezen pontatlan információkat helyesbíteni, illetve kiemelni, hogy a Főiskola 2013. július végétől szeptember végéig kiemelt tájékoztató akciót folytatott annak érdekében, hogy minden hallgató problémamentesen beiratkozva kezdhesse meg a tanévet.

A Budapesti Gazdasági Főiskola 2013.06.21-én elfogadott Tanulmányi és vizsgaszabályzata (TVSZ) mondja ki, hogy a félévre aktív státuszra történő bejelentkezés feltétele többek között, hogy a hallgató a Neptun rendszerben aktívra állítja státuszát. A Főiskola a TVSZ-t elfogadása után a BGF honlapján a megfelelő helyen közzétette: (http://www.bgf.hu/documents/SZAB…) A hallgatók tájékoztatása érdekében minden érintett számára az alábbi időpontokban figyelemfelhívó üzenetet küldött, amelyet nem csak a saját Neptunjukban kaptak meg a hallgatók, hanem megadott e-mail címükre is megérkezett:

2013.07.29. 9:20:18-kor üzenet a szabályzatokkal kapcsolatosan;

2013.08.02. 19:29:45-kor figyelemfelhívó üzenet a szabályzatokat is illetően;

2013.08.21. 12:09:13-kor újbóli üzenet a szabályzatokkal kapcsolatosan

2013.09.05. 9:18:26 tájékoztató a beiratkozásról/bejelentkezésről

A Kar a helyett, hogy a bejelentkezési kötelezettségüknek eleget nem tevő hallgatókat egy kollektív Tanulmányi Bizottsági határozattal „szünetel” státuszra tette volna – így a hallgatók csak a következő félévtől folytathatták volna tanulmányaikat –, igen jelentős adminisztrációs többletterhet vállalt magára, hogy a regisztrációs héten és az azt követő 3 hétben kedvezőbb módon rendezhesse el ügyüket.

A posztban megjelentekkel ellentétben az utólagos regisztráció nem 251 hallgatót, hanem 210 hallgatót érintett. A Hallgatói Önkormányzat munkatársai telefonon hívták fel az érintett hallgatókat, jelezve nekik, annak érdekében, hogy ne kelljen tanulmányaikat szüneteltetni, adjanak be egy uniformizált TB kérelmet, hogy állítsák őket aktívra és egyben vállalják, hogy az utólagos regisztrációért, és a kérelem késedelmes beadásáért különeljárási díjat fizetnek. (Az aktív státuszt legkésőbb a regisztrációs hét végéig kell bekattintani, a késedelmes heteket onnantól kell számolni.)

Ugyanakkor a 210 fős hallgatói csoportban volt 84 olyan hallgató is, akik nem is akartak a félévben aktívak lenni ezt ráutaló magatartásukkal – sem tárgyat nem vettek fel, sem be nem jelentkeztek a félévre – hozták a Kar tudomására. Ők a fenti megkeresésre sem reagáltak, nem is tiltakoztak a szünetel státusz ellen – hiszen eleve ez volt a céljuk. Az ő státuszuk jelenleg szünetel, nem is adtak be kérelmet, különeljárási díjat sem fizettek.

A fenti posztban szintén tévesen jelentek meg a hallgatók által befizetett különeljárási díjak összegei:

A különeljárási díjat fizető 126 hallgató közül 124 14.000 Ft-ot fizetett be (utólagos regisztráció: 3500 Ft, a kérelem késedelmes beadása: 3500 Ft/hét), csupán két hallgató volt, akik még az utolsó utáni felhíváshoz képest is újabb hetet késlekedtek, így esetükben valóban 17.500 Ft került kiírásra. Az ebből származó Kari összbevétel tehát a bejegyzésben tévesen szereplő 4.392.500 Ft helyett mindösszesen 1.771.000 Ft. (124×14.000 + 2×17.500). Ezen összeg nagyobb része automatikusan a HÖK bevételeit gyarapítja, tehát közvetve visszaforog a hallgatókhoz, az ő rendezvényeiken hasznosítható. Mindeközben az intézménynek ezen tájékoztató kampánnyal nem kevés többletköltség és többletmunka terhelése keletkezett.

További tévedések a posztban:

  1. A fenti probléma nem csak az elsőéveseket érintette, arányuk ugyan 60% volt, de minden évfolyamon voltak hallgatók, akik elfelejtették aktívra váltani státszukat a Neptunban.
  1. Az érintett hallgatóknak nem dékáni méltányossági kérelmet kellett benyújtaniuk, hanem TB kérelmet, amit tanulmányaik alatt bármikor bármennyiszer benyújthatnak, tehát nem estek el a későbbi dékáni kérelem lehetőségétől. Kivételt képez az a 2 hallgató, aki a fentiek szerint további egy hetet mulasztott, számukra a TB kérelem már nem volt járható út.
  1. Téves az az állítás is, hogy dékáni kérelmet egyszer lehet csak benyújtani. A valóságban dékáni méltányosságban tanulmányai alatt egyszer részesülhet a hallgató, de amennyiben egy beadott kérelem elutasításra kerül, később, egy következő alkalommal másik kérelem adható be. Pontosan e miatt azoknál a hallgatóknál, akik nem TB, hanem dékáni kérelmet adtak be, a dékáni kérelmet elutasítottuk és átirányítottuk őket a TB-hez, így dékáni kérelmük nem veszett el.

A BGF Külkereskedelmi Karának jelenleg közel 4500 aktív hallgatója van, közülük megközelítőleg 4370 fő kezdte meg sikerrel a tanévet. A Kar tisztában van vele, hogy az elsősökre a beiratkozás több terhet ró, hiszen meg kell szokniuk egy számukra új, a középiskolánál felelősségteljesebb adminisztrációs rendszert, de az újonnan felvett közel 1000 hallgatónak is több mint 90%-a tett eleget ezen adminisztrációs kötelezettségnek. A mulasztások következménye a különeljárás, mely jelentős többlet terhet ró az egyébként is jócskán túlterhelt tanulmányi ügyintézőkre. Ennek objektív jogkövetkezménye a különeljárási díj, melyet gyakorlatilag minden hivatalban, közigazgatási szervnél, stb. fizetni kell, ha valamit elmulasztunk.

Ugyanakkor reméljük, hogy hallgatóink értékelik, értékelték a Kar törekvését, hogy külön akciót indított annak érdekében, hogy megkezdhessék tanulmányaikat, “megmentve” így a félévüket. Amennyiben az érintettek utólagos regisztrációjára nem került volna sor, a TOH a jogszabályoknak megfelelően kénytelen lett volna ezen hallgatók “meg nem határozott” státuszát passzívra állítani, tárgyaikat törölni, így legközelebb csak a 2013/14/2. félévben lett volna lehetőségük folytatni megkezdeni tanulmányaikat – ami az egymásra épülő tárgyak rendszere miatt további számos nehézség elé állította volna ezen hallgatókat.”