Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Személyre szóló pályázatot írtak ki a Koreai Tanszéken?

Az ELTE BTK-n több tanszék vezetésére is pályázatot írtak ki. Egy helyi forrásunk szerint a Koreai Tanszéken úgy, hogy csak Csoma Mózes jelenlegi tanszékvezető nyerhessen. A kiírás olyan adminisztrációs gyakorlatot kér a jelentkezőkkel, amellyel kizárólag Csoma rendelkezik, és a pályázat szövege jelentősen eltér a többi tanszék pályázatától. Megkereséseinket az egyetem elutasította.

Itt olvashatóak a most megjelent tanszékvezetői pályázatok. A Történeti Intézet és a Filozófiai Intézet több tanszékére és más intézetek egy-egy tanszékére jelenet meg pályázat, köztük a Távol-keleti Intézet Koreai Tanszékére. Itt van néhány példa a pályázatok szövegére: 

Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék 

Az tanszékvezető feladata: javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás, szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra); javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó oktatási feladatokra; közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében; meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait; javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak meghatározásában és ellátásában; megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat vagy intézetigazgató ráruházott; megbízásának lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak. Irányítja, koordinálja a tanszéken folyó középkori magyar történeti és koraújkori magyar és Erdély történeti kutatásokat, tevékenyen közreműködik a tanszék nemzetközi kapcsolatainak működtetésében.

Ókortudományi Intézet Latin Tanszék 

Az tanszékvezető feladata: javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás, szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra); javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó oktatási feladatokra; összehangolja az oktatási és kutatási feladatok elvégzését a klasszika-filológiai társtanszék, a Görög Tanszék vezetőjével, közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében; meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait; javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak meghatározásában és ellátásában; megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat vagy intézetigazgató ráruházott; megbízásának lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak.

Filozófiai Intézet Logika Tanszék

Az tanszékvezető feladata: javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjára (előadás, szeminárium, gyakorlat, alternatív, fakultatív tárgyak körére és óraszámukra); javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó intézeti munkatársak személyére, illetve külső óraadók megbízására tekintettel az oktatói-kutatói követelményrendszer rendelkezéseire, az ellátandó óraszámra és a kapcsolódó oktatási feladatokra; közreműködik az oktatók, kutatók és nem oktató-kutató dolgozók minősítésében; meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét tanévi/félévi oktatási feladatait; javaslatot tesz, illetve közreműködik az intézet kutatási feladatainak meghatározásában és ellátásában; megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat, és ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat vagy az intézetigazgató ráruházott; megbízásának lejártakor beszámol az intézeti tanácsnak.

Ezekhez a példákhoz érdemes hasonlítani a Koreai Tanszék ugyanezen az oldalon megjelent kiírását:

A tanszékvezető elsőszámú feladata a Koreai Tanszék által gondozott tantárgykör oktatási programjának (előadás, szeminárium, gyakorlat) irányítása és folyamatos működtetése. A tanszékvezetőnek több éves gyakorlattal kell rendelkeznie a Koreai Tanszék kurzuskínálatának összeállításával, a koreai szakos BA és MA képzés akkreditációs anyagának kidolgozásával, valamint a tanszék egyéb adminisztratív ügyeinek intézésével kapcsolatban. A tanszékvezetőnek felsőfokú koreai nyelvvizsgával kell rendelkeznie, valamint több éves gyakorlat szükséges koreai nyelvi, koreai kulturális, és koreai történelmi kurzusok oktatásával kapcsolatban. A tanszékvezetőnek a felsőfokú koreai nyelvtudás birtokában kapcsolatot kell tartania a dél-koreai partnerszervezetekkel és egyetemekkel, továbbá koordinálnia kell a dél-koreai vendégoktatók (vendégprofesszor, lektor) tanévi/félévi oktatási tevékenységét. A tanszékvezető több éves gyakorlatával megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi osztályok hatáskörébe nem tartozó feladatokat. A tanszékvezető ezzel összefüggésben gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket valamely szabályzat, vagy az intézetigazgató ráruházott.

Vagyis jól látható, hogy a Koreai Tanszék a többi tanszékkel szemben elvárásként fogalmazza meg, hogy a pályázó rendelkezzen gyakorlattal a tanszék vezetésében, sőt az ELTE-n zajló koreai képzés akkreditációjával kapcsolatban is. Ezeknek a kívánalmaknak nehezen tehet eleget más, mint a tanszék jelenlegi megbízott vezetője, Csoma Mózes (forrásunk megbízott tanszékvezetőként beszélt Csomáról, a tanszék honlapján tanszékvezetőként, az intézet honlapján tanszékvezető-helyettesként szerepel). Valószínűleg egyébként sem lenne túl nagy a verseny, hiszen a tanszék vezetésére csak a BTK docensei és egyetemi tanárai pályázhatnak, és feltételezve, hogy elvárás a koreai nyelv ismerete, csak a tanszék másik docense, Mecsi Beatrix jöhetne szóba. Csomán és Mecsin kívül csak Hamar Imrét találtuk mint koreai nyelvtudással talán rendelkezőt. Az intézet honlapján egyszerre szerepel a Koreai Tanszék, a Kínai Tanszék és a Távol-keleti Tanszék vezetőjeként, a Koreai Tanszék honlapján azonban sem oktatóként, sem vezetőként nincsen felsorolva. A verseny akkor lehetne nagyobb, ha nem lenne elvárás a koreai nyelvtudás. Ebben az esetben a Távol-keleti Intézet más oktatói is pályázhatnának esetleg. 

Az üggyel kapcsolatban hiába kerestük a Koreai Tanszéket, a Távol-keleti Intézet vezetését, a Bölcsészettudományi Kar vezetését és az egyetem vezetését is. A következő kérdéseket küldtük el:

  • A Koreai Tanszék pályázata miért tér el jelentősen a többi tanszék pályázatától, különös tekintettel a következő kitételre: ,,A tanszékvezetőnek több éves gyakorlattal kell rendelkeznie a Koreai Tanszék kurzuskínálatának összeállításával, a koreai szakos BA és MA képzés akkreditációs anyagának kidolgozásával, valamint a tanszék egyéb adminisztratív ügyeinek intézésével kapcsolatban. A tanszékvezetőnek felsőfokú koreai nyelvvizsgával kell rendelkeznie, valamint több éves gyakorlat szükséges koreai nyelvi, koreai kulturális, és koreai történelmi kurzusok oktatásával kapcsolatban.”, melyhez hasonlót nem találtunk a többi tanszék kiírásában?
  • Milyen szempontok szerint fogják majd elbírálni a pályázatokat?
  • Dr. Csoma Mózesen kívül ki pályázhat még?

Összesen két helyről kaptunk választ. Fábri György közkapcsolati és kommunikációs rektorhelyettes a kari vezetéshez irányított minket. A BTK-ról egyedül Dr. Orlovszky Géza, a pályázati és tudományszervezési ügyek dékánhelyettese válaszolt. Ő a következőket írta:

A tanszékvezető pályázatokat az egyes területek sajátosságainak és igényeinek megfelelően írtuk ki. Az egyes tanszékeken esetlegesen eltérő feltételeket az adott tanszék által gondozott képzések sajátosságai igazolják. A pályázatokat az egyetemi és kari SzMSz szabályai szerint fogjuk elbírálni. A pályázatokon bárki indulhat, aki megfelel a kiírás követelményeinek.

Megosztás