Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Petíciózzák az Oktatási Hivatalt az angolérettségi miatt

Korábban több portálon is megjelent, hogy sok érettségiző és szülő szerint rossz minőségű volt az angol érettségi hallás utáni szövegértés részéhez használt hangfelvétel. Az Oktatási Hivatal szerint minden rendben volt. Most egy ,,3000 tagot számláló online közösség” nevében tiltakoznak az OH-nál. Érdekesség, hogy az angolérettségis Facebook-csoportnak 2700 tagja van úgy, hogy ebben például én is benne vagyok, hiszen be kellett lépnem a csoportba, hogy információkat gyűjtsek a tiltakozásról. Az online petíciót 2300 ember írta alá. A tiltakozás egyik vezére a Facebookon Csillag Ádám ellenzéki filmes. (Ő volt az, akit egy Jobbik-rendezvény előtt szélsőjobboldaliak támadtak meg egy buszon.) A Facebook csoport tagjai között egyébként az is felmerült, hogy más hangfelvétel került fel az OH honlapjára, mint amit lejátszottak, később ezt mások cáfolták a csoportban. A hivatalos verzió itt hallgatható meg, és tényleg nem tűnik túl egyszerűnek.

csillag.png

Az Átlátszó Oktatáshoz a Szabad Oktatást csoport juttatta el emailben a tiltakozás szövegét. Emailjük szerint

Az alábbi, egyben mellékelt petíciót holnap, azaz május 12-én (hétfőn) előreláthatólag 10 óra 30 perc körül, a 1056 Budapest, Váci utca 62-64. szám alatt található Kormányhivatalnál adják át a diákok (az „Angol emeltszintű érettségi listening feladat botránya 2014” nevű, közel 3000 tagot számláló online közösség) képviselői.

Alább a teljes szöveg:

Petíció az Oktatási Hivatal számára

 

 1.       A Petíciót benyújtja: Az „Angol emeltszintű érettségi listening feladat botránya 2014” nevű, közel 3000 tagot számláló online közösség 2014. május 8-án emeltszintű angol érettségi vizsgát tett tagjai nevében: Németh Tímea 

 2.       A kapcsolattartó elérhetősége:
  Email: [email protected]
 3.       A Petíció tárgya: A 2014. május 8-án megrendezett angol nyelvi írásbeli érettségi vizsga hallás utáni szövegértés része során, országos szinten tapasztalt anomáliák.
  Több ezer diák egyöntetű véleménye, hogy a vizsga lebonyolításának feltételei nem voltak megfelelőek, a feladatok megoldása a vizsgázóktól független, sokrétű problémába ütközött.
 4.       A 2014. május 8-án megírt emelt szintű angol érettségi harmadik, úgynevezett “listening”, azaz hallás utáni szövegértés része közben meglepetten tapasztaltuk, hogy a hanganyag,  kifejezetten az első feladat során minőségét tekintve érthetetlen;

– visszhangzó volt,

            – néhány szaktanár szerint szókincse helyenként meghaladta az emelt szintű érettségi       vizsga B2 szintjét.

 1.       A probléma okai több tényező együttes összeállásából fakadtak:
  Az érettségit lebonyolító középiskolák túlnyomó többségében a rossz technikai háttér a szöveg megértését még inkább megnehezítette:

o  az iskolák általában régi táskarádiókat, magnókat használnak,

o  melyek nagy termek miatti felhangosítása során a szöveg torz lett

o  a nagy termek pedig saját visszhangukkal hozzájárulva a szövegnek dupla-visszhangot adtak, melyek végkép ellehetetlenítették a szöveg megértését.

 

Mindezen tényezők összességében eredményezték azt, hogy a hanganyag megértése B2 szinten álló tudással igen nehéz, a konkrétan megjelölt szavak teljeskörű megértése pedig közel lehetetlen volt. Mindezt az támasztja a leginkább alá, hogy C1/C2 szinten álló, felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező, vagy éppen Angliában élő emberek számára is komoly nehézséget jelentett a hallás utáni értés feladatainak megoldása.

 1.       Egyéb észrevételeink:
  A vizsgát követő két órán belüli panaszbenyújtás lehetőségét nem mindenhol ismertették. Más helyen a panaszlevél átvételét elutasították. Legtöbbünk pedig önértékelésének kárt okozva saját hibájának érezte a kudarcot, egészen addig, amíg fel nem ismertük az országos probléma létét.

            Ezek után döbbenetünkben az egyik közösségi oldalon fórumot indítottunk, melyhez két nap leforgása alatt több mint 2500-an csatalkoztak, az ugyanakkor indított petíciót több mint 2000-en aláírták. Mindkét szám folyamatosan nő. Közben többen panasszal éltünk, s kértük a hanganyag kivizsgálását, amit ugyan az Oktatási Hivatal megtett, ám mivel nem találtak benne semmi hibát, ezért jogosan sejtjük, hogy nem a vizsgakörülményeknek megfelelően tették azt, hiszen a honlapjukon szereplő hanganyag otthoni lejátszás során valóban érthető.

 

 1.       Mindezek okán kérjük a mélyen tisztelt Oktatási Hivatalt, hogy

o   ezúttal a hanganyag egy teljesebb körű kivizsgálását vigye véghez, mely során a hanganyagot a vizsgákon használt készülékkel (régi táska-rádió), tantermekben hallgassák meg, olyan hangerővel, hogy azt a terem minden pontján hallani lehessen;

o   e vizsgálat tükrében a 2014. május 8-án angol nyelvből emelt szinten érettségizők részére megfelelő kompenzációt biztosítani sziveskedjen, akár lehetőséget adva a kérdéses feladatrész újraírására, vagy figyelembe nem vételére,

o   illetve az ilyen, és hasonló problémák elkerülése végett a jövőben az emelt nyelvi érettségik hallás utáni szövegértés feladatait olyan középiskolákban szíveskedjen tartani, amelyekben igénybe lehet venni nyelvi laborokat és/vagy lehetőség adassék fejhallgató használatára az érintett vizsgarész közben.

 

            Úgy gondoljuk, az Önök és mindannyiunk érdeke a minőségi oktatásban részt vett, magasan kvalifikált magyar diákok tudásának objektív, egzakt mérése. Az idei emeltszintű angol érettségi problémás feladatának sikertelensége nem több ezer diák együttes felkészületlenségéről tanúskodik, hiszen többen közülünk OKTV döntős helyezettek, több éves élő nyelvi tapasztalattal rendelkeznek angol ajkú országból, némelyeknek nemzetközileg elismert felsőfokú nyelvvizsgájuk van.
Úgy gondoljuk, a hanganyag nem a mai középiskolák eszközeire, a vizsgahelyszínek adottságaira készült.

Mindezek fényében tisztelettel kérjük az illetékes személyeket, ne hagyjanak félbe egy több ezer fiatal jövőjét egzisztenciálisan érintő problémát. Tisztában vagyunk vele, hogy senkinek nem állt szándékában, hogy a jelen helyzet kialakuljon. Ezért jogosan kérjük, hogy a probléma együttes megoldásában részt venni szíveskedjenek és a petícióban megfogalmazott kéréseinknek eleget tegyenek!

  

Budapest, 2014. 05. 12.                                                                                            Németh Tímea

Megosztás