Átlátszó Oktatás

A diákok által készített Átlátszó Oktatás célja, hogy az oktatás és hozzá kapcsolódó területeken harcoljon a nyilvánosságért és az átláthatóságért.
Szivárogtass nekünk: info[kukac]atlatszo.hu

Egyéb

Szerintünk ezt kell közzétennie egy HÖK-nek

Listát készítettünk arról, hogy szerintünk mi az a legkevesebb, amit egy hallgatói önkormányzatnak közzé kell tennie a honlapján.
tamogatoi_rontgen_jav2

Összeraktunk egy listát arról, hogy szerintünk mi az a 13 dolog, amit mindenképpen nyilvánosságra kell hoznia egy HÖK-nek ahhoz, hogy átláthatóan működjön. Ilyen például a HÖK-ösök fizetése név szerint, a küldöttgyűlések időpontja, a szociális támogatásra kiírt pályázat (szoctám) elbírálásának szempontjai, vagy a bírálást végzők neve. A teljes lista a cikk végén olvasható, vagy ide kattintva tölthető le (pdf).

A minimumkövetelmények elkészítéséhez az apropó az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar HÖK-választása, mert ott mindkét nagy választási szövetség az átláthatósággal kampányolt. Az egyik oldal a programjában írt az átláthatóság követelményéről, a másik például a neten közvetítette az aktuális küldöttgyűlést. Ha jól láttuk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán is indult olyan csapat, amelyik az átláthatóságot tűzte zászlajára. Valami változik, és a minimumpontok összeállításával ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. A táblázat sok eleme már most is megvalósul több egyetemen, mások csak egy-két helyen hozzáférhetőek a hallgatók számára.

A minimumprogramunk elkészítéséhez a példát az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International 2014-es választásokra összeállított Ez A Minimum projektje adta.

Az Átlátszó Oktatás közel három éve küzd az átláthatóságért, mi mondattuk ki a bírósággal Magyarországon először, hogy a HÖK-ös pénzek a nyilvánosságra tartoznak, és azóta is számtalanszor kértünk és kaptunk adatokat hallgatói önkormányzatoktól.

A táblázat segít azonosítani a legfontosabb nyilvánosságpárti intézkedéseket. A lista arra is jó, hogy bármelyik HÖK-választáson a jelöltek hivatkozhassanak rá, ígéretet tehessenek arra, hogy megválasztásuk esetén ehhez fogják tartani magukat.

A teljes táblázat (pdf-ben itt):

  Adat Közzététel határideje Rövid indoklás
1. Tisztségviselőknek (ebben a dokumentumban értve: elnök, alelnök, évfolyamképviselő, referens, ügyvivő, bizottsági és kuratóriumi tag, kari lap főszerkesztője) és a kari lap szerkesztőségi tagjainak juttatott, a közérdekű feladat ellátására tekintettel kapott juttatások név szerint, rövid indoklással Havonta A HÖK közpénzből működik, a tisztségviselőknek juttatott kifizetések nyilvánossága ezért indokolt. Ezek az adatok közérdekű adatigényléssel a bírósági gyakorlat alapján ma is megismerhetőek. Az itt foglalt vállalás ezeknél tovább megy: nem csak erre irányuló kérdés esetén, hanem proaktívan írja elő a kifizetések havi közzétételét. A kari lap szerkesztőségi tagjait indokolt a tisztségviselőktől eltérően kezelni, mivel nem fűződik különös közérdek például a szerkesztőségi tagok fogadóra-tartásához, vagy elérhetőségének közzétételéhez (lásd alább); juttatást ugyanakkor kapnak, aminek nyilvánossága indokolt.
2. Küldöttgyűlések helye, időpontja, napirendje Ülés előtti 5. napig Az Alapszabályban is megfogalmazott küldöttgyűlési nyilvánosság alapvető feltétele, hogy a hallgatók időben értesüljenek a kiírt küldöttgyűlések és az ott tárgyalni tervezett témákról. A küldöttgyűlések meghirdetése nem csak szélesíti a HÖK feletti ellenőrzést, de egyszersmind hallgatóbarátabbá, nyíltabbá teszi azt.
3. Küldöttgyűlések jegyzőkönyve Ülést követő 5. napig A nyilvánosság követelményének része, hogy a hallgatók számára visszakereshetők legyenek a küldöttgyűléseken történt felszólalások, határozatok, szavazások.
4. Elnöki, alelnöki és bizottsági beszámolók Negyedévente A HÖK legfontosabb tisztségviselőinek és szerveinek munkájáról indokolt, hogy a hallgatók legalább negyedévente ismereteket szerezzenek.
5. Alapszabály, küldöttgyűlési, elnökségi és más határozatok Ülést követő 5. napig A kiszámítható működés alapvető feltétele, hogy a szabályzatokat és határozatokat megismerhessék a hallgatók. Csak így érvényesül a jogbiztonság követelménye.
6. HÖK Ellenőrző Bizottság beszámolói, jelentései Elkészülést követő 5. napig Az Ellenőrző Bizottság (vagy ennek megfelelő szerv) általában széles jogkörökkel rendelkezik, melyek nem csak adott ügyekben, hanem általános jelleggel is lehetőséget biztosítanak, vagy kötelezik a Bizottságot ellenőrzés lefolytatására. A felelősség azonban csak a jelentések nyilvánosságra hozatalával valósulhat meg.
7. Költségvetés, zárszámadás Évente A HÖK gazdálkodásának ezen alapvető dokumentumainak nyilvánossága az átlátható gazdálkodás érdekében mindenképpen kívánatos.
8. A HÖK gazdálkodásáról szóló gazdasági beszámoló Negyedévente A HÖK egy közpénzt kezelő, közfeladatot ellátó szerv, mely évente több millió forint elköltéséről rendelkezik. Szükséges, hogy a pénzköltéseket ne csak évente egyszer, hanem ennél sűrűbben bemutassák. Így téve felelősségteljessé a közpénzekkel való gazdálkodást.
9. Tisztségviselők elérhetősége (fogadóóra helye és ideje, email cím, Facebook-oldal vagy telefonszám) Megválasztáskor vagy adatokban beálló változáskor A HÖK nem zárkózhat be. Tagjainak egyik feladata a hallgatói igények, vélemények becsatornázása, ez pedig csak úgy teljesíthető hatékonyan, ha közvetlenül fel lehet keresni az illetékes hököst.
10. A HÖK által vagy a HÖK érdekében az egyetem által kötött szerződések teljes szövege Megkötést követő 5. napig A HÖK egy közpénzt kezelő, közfeladatot ellátó szerv, mely évente több millió forint elköltéséről rendelkezik. Szükséges, hogy a pénzköltéseket részletesen bemutassák, nem csupán a törvényi háttér, de modern jogállami elvek alapján is; felelősségteljessé téve ezzel a kiadásokat. Szlovákiában például olyan szabály van érvényben, ami szerint állami szervek szerződései csak akkor érvényesek, ha azokat közzé teszik. Az itt megfogalmazott vállalás ennél szűkebb, de a nyilvánosságot teljes mértékben lehetővé teszi.
11. A HÖK által kiírt pályázatok hirdetménye, elbírálás szabályai és szempontrendszere, a bírálásban résztvevők neve Kiíráskor A szociális támogatás, sport és kulturális, valamint bármilyen egyéb pályázat elbírálása tisztaságának alapvető garanciája ezeknek az adatoknak a nyilvánossága.
12. A HÖK által vagy a HÖK tisztségviselője által, ilyen minőségében alapított alapítvány, egyesület, az előzőek (rész)tulajdonában álló gazdasági társaság neve, a tulajdonrész hányada Jogviszony létrejöttekor vagy az adatokban beálló változáskor A HÖK közpénzből működik, az általa, vagy a tisztségviselő által alapított szervezetek neve is a nyilvánosságra tartozik. A megfogalmazás magában foglalja azokat az egyesületeket, alapítványokat, gazdasági társaságokat, amelyeket formálisan nem a HÖK, hanem például a HÖK elnöke, e tisztségéből kifolyóan alapított/tulajdonol. A megfogalmazás kizárja ugyanakkor a HÖK-höz nem kötődő szervezeteket (például a HÖK-höz egyáltalán nem kötődő családi betéti társaságot).
13. A tisztségre pályázó leendő tisztségviselő pályázata Benyújtási határidőt követő 5. napig Az elnök és más tisztségviselők is pályázat alapján kerülnek megválasztásra. Ezeknek a pályázatoknak a nyilvánossága elősegíti a verseny tisztaságát és a később megválasztott tisztségviselő elszámoltathatóságát (ellenőrizni lehet, hogy mit ígért és abból mi valósult meg).

Átlátszó Oktatás

Ha tetszett a cikk
Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!
Adj 1%-ot az Átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adód 99%-a!
Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

Megosztás